Misija, Vizija
įmonės politika
ir strateginės
kryptys.

UAB „LIUMENAS“ STRATEGINĖS KRYPTYS

 ...

MISIJA – profesionali elektros instaliacija gamybiniam ir buitiniam vartotojui.

VIZIJA – UAB “Liumenas” elektros montavimo paslaugų lyderė Šiaurės ir Vakarų Lietuvoje.

 

Klientams pateikiame elektros instaliacijos produktą nuo idėjos iki įgyvendinimo (projektavimas, montavimas, eksploatacija), taikant subalansuotą kokybės, aplinkos ir darbų saugos mechanizmą. UAB “Liumenas” nuolat tobulina projektavimą, kelia darbuotojų kvalifikaciją, aprūpina naujausiais įrankiais, mechanizmais ir technika, rūpinasi darbuotojų sveikata, kuria patrauklias darbo sąlygas. Mūsų įmonės darbuotojai įtraukiami į nuolatinį įmonės veiklos tobulinimą. Kiekvienas UAB “Liumenas” darbuotojas supranta, kad:

  • atlikti savo darbą reikia gerai ir iš pirmo karto, nepadarant neigiamo poveikio gamtai, griežtai laikantis darbų saugos reikalavimų;
  • kiekvieno mūsų darbas yra svarbus indėlis į kliento patenkinimo procesą;
  • saugios darbo vietos užtikrinimas, aplinkos apsaugos normų laikymasis - tai neatskiriama sėkmingai veikiančios įmonės kokybės valdymo dalis.

UAB “Liumenas” sukūrė, įgyvendino, prižiūri kokybės (ISO 9001), aplinkos apsaugos (ISO 14001), darbų saugos ir sveikatos (OHSAS 18001) vadybos sistemą bei nuolat gerina jos rezultatyvumą. Skelbiu šias Strategines kryptis visiems įmonės darbuotojams ir pats įsipareigoju jų laikytis.

 

UAB „Liumenas“ direktorius Kęstutis Venskūnas