Veikla
įmonių grupės
vykdoma veikla
ir teikiamos paslaugos.

Elektros įrenginių eksploatavimo darbai:

 
 

Elektros tinklo iki 400 kV įtampos statybinės dalies remonto darbai

Elektros skirstyklos pastočių:

 • statybos aikštelės paruošimo darbai
 • gelžbetoniniai, gręžtiniai, juostiniai surenkami monolitiniai pamatai; gelžbetoninės konstrukcijos: kolonos, rostverkas; metalo konstrukcijos: metaliniai sijiniai, laiptai, tvoros, kitos metalo konstrukcijos
 • alyvos nuvedimo linijos; transformatoriaus alyvos surinkimo duobių įrengimas
 • smėlio sėsdintuvai, koalescenciniai valymo įrenginiai
 • lauko inžineriniai tinklai (drenažo įrengimas)
 • statybos, gerbūvio (nuogrindos, šaligatvių, vidaus kelių ir privažiavimų įrengimas)
 
 
 

Elektros tinklo iki 110 kV įtampos bandymo darbai

El. kabelių ir elektros įrenginių bandymai ir matavimai:

 • 6-10 kV įtampos kabelių bandymai paaukštinta įtampa
 • 6-10 kV įtampos galios transformatorių apvijų izoliacijos varžos matavimai
 • 6-10 kV įtampos galios transformatorių apvijų ominės varžos matavimai
 • 6-35 kV įtampos šynų izoliatorių izoliacijos bandymas
 • 6-35 kV įtampos jungtuvų izoliacijos bandymai
 • 6-35 kV įtampos srovės ir įtampos  transformatorių izoliacijos bandymai
 • 6-35 kV įtampos skirstyklų įrenginių elementų ominės varžos matavimas
 • izoliacinės alyvos dielektrinio atsparumo nustatymas

 

Kabelio gedimo vietos paieška ir remontas:

 • 0,4 -35 kV įtampos kabelių gedimo vietos nustatymas
 • kabelio trasos nustatymas
 • kabelio išrinkimas trasoje iš kabelių pluošto

Apsaugos nuo elektros priemonių bandymai paaukštinta įtampa:

 • el. įrankių izoliacijos bandymai
 • dielektrinių apsaugos priemonių (pirštinės, kilimėliai, izoliaciniai gaubtai) izoliacijos bandymai
 • kitų izoliacinių medžiagų ir gaminių bandymai (elektros montuotojų įrankiai, operatyvinės lazdos ir kt.)

El. instaliacija ir įžeminimo įrenginių matavimai:

 • jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų tikrinimas
 • grandinės Fazė-nulis srovės (varžos) matavimas
 • įžemintuvų varžos matavimai
 • izoliacijos varžos matavimai
 
 

TAIP PAT:

Elektros tinklo iki 110 kV įtampos remonto darbai
Elektros tinklo iki 110 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai
Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbai
Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai
Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai